Zablokowana S8 m. Ramiszów

Zablokowana S8 m. Ramiszów na wys. Długołęki kierunek Wrocław z powodu zdarzenia drogowego.

Komunikat jest ważny od 07-01-2021 10:41:00 do 07-01-2021 14:30:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

07.01.2021
powrót