Stara Huta - Nowe Życie

PLAKAT A3.jpeg

Ocalenie od zapomnienia historii, miejsca i roli tego zakładu HSK Violetta jest niezwykle istotne w skali miasta oraz całego regionu Ziemi Kłodzkiej. Niebagatelny jest też fakt zachowania ginącego zawodu hutnika szklarza (dmuchacza szkła) oraz zdobnika szkła kryształowego na skutek docelowej realizacji projektu. Pierwszym i najważniejszym krokiem, a zarazem celem projektu jest wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej, łącznie z uzyskaniem wszelkich uzgodnień branżowych oraz skuteczne złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Dodatkowo zaplanowano organizację dwóch wystaw prezentujących wykonaną w ramach projektu dokumentację - jedna w Starym Mieście, drugą w Stroniu Śląskim, wraz z posiadaną w chwili obecnej wizualizacją, z wykorzystaniem przejętych z zakładu zasobów (kryształy, dokumentacja wykonywanych wzorów, warsztaty hutnicze, warsztaty zdobników, wykorzystywane maszyny i narzędzia).

W wyniku wykonania dokumentacji projektowej zakłada się, że w zabytkowym budynku wyeksponowane zostaną historyczne  detale architektoniczne charakterystyczne dla budowli postindustrialnych jak  konstrukcje stalowe, duże okna fabryczne, specyficzna konstrukcja dachowa. W odnowionej  hali, umieszczone zostaną oddzielne pawilony, które będą spełniać różne funkcje (kawiarnia , pamiątki, pomieszczenia galeryjne, muzealne  itp.).  Należy zwrócić szczególną uwagę  na znaczenie zieleni, która pojawi się we wnętrzu dawnej hali produkcyjnej , jak również będzie bardzo ważnym elementem w kształtowaniu przestrzeni dookoła budynków pofabrycznych. Zieleń umieszczona we wnętrzu dużej hali , ma kluczowe znaczenie dla realizacji projektu, który harmonijnie i sposób zrównoważony ma połączyć industrialny świat produkcyjny z naturalnym pięknem przyrody. Pawilony, które powstaną we wnętrzu, wykonane będą z naturalnych  bogactw Ziemi Kłodzkiej drewna, kamienia, wody.
Finalnie w wyniku realizacji projektu, tj. wykonania dokumentacji budowlanej, a następnie po przeprowadzeniu całości procesu inwestycyjnego (zakładamy, że ta cześć będzie przedmiotem kolejnego wniosku o dofinansowanie z pieniędzy transgranicznych Interreg PL-CZ) zostanie zachowane bardo ciekawe i turystycznie atrakcyjne miejsce dziedzictwa kulturowego i historycznego. Tętniące życiem, aktywizujące lokalną społeczność, będące magnesem dla turystów, rozwijające miejscową gospodarkę.