"Śnieżnickie lato Jaskiniowców", 2003 r.

Celem projektu było wzjamne poznanie się społeczności loklanych gminy Stare Mesto z Czech i Stronie Śląskie z Polski. Zorganizowano imprezę sportowo-rekreacyjną dla dzieci i młodzieży z Polski i z Czech, podczas której odbyły się liczne zabawy i konkursy integrujace uczestników. Impreza stanowiła także dodatową atrakcję dla turystów przebywających w tym czasie w okolicy.

Impreza odbyła się 23 sierpnia 2003 r. na terenie starego kamieniołomu w Kletnie i do dziś jest przez wszystkich mile wspominana.

 

Wkład Unii Europejskij: 3 683,26 Euro

 

Projekt zrealizowało Biuro Promocji i Rozwoju Gminy oraz Działalności Gospodarczej Urzędu Miesjkiego w Stroniu Śląskim

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego FUnduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Progamu INTERREG III A Czechy-Polska