Promocja programu "Maluch+2020"

znaki_strona_www.png

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM „ MALUCH PLUS 2020 ”

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

126 000 PLN

CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI

156 000 PLN

 

DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU I UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

DOFINANSOWANIE TWORZENIA NOWYCH MIEJSC OPIEKI I ICH FUNKCJONOWANIA

*remont sali

*zakup wyposażenia sali

*zakup wyposażenia kuchni

*zakup placu zabaw

30.12.2020
powrót