„Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów”, 2012 - 2013 r.

W ramach realizacji projektu wdrożono elektroniczny system ostrzegawczo-informacyjny. W siedmiu miejscach na terenie gminy zainstalowano specjalistyczne elektroniczne tablice informacyjne, za pomocą których udostępniane będą informacje dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz aktualne ostrzeżenia o zagrożeniach, warunkach pogodowych itp. Tablice składają się z dwóch map (wersja zimowa i letnia) – zimowa dotyczy wyciągów narciarskich w gminie, natomiast letnia zawiera informacje dotyczące szlaków rowerowych, turystycznych, atrakcji itp. Ponadto na tablicach zawarte są informacje o stopniu trudności poszczególnych tras zarówno narciarskich, rowerowych jak i szlaków turystycznych oraz telefony alarmowe (GOPR, Straż Miejska, Policja, Pogotowie Ratunkowe, 112). W ten sposób turyści otrzymują informacje, dzięki którym będą mogli wybrać trasy dostosowane do swoich umiejętności, jak i aktualne dane o bieżących/spodziewanych warunkach pogodowych, komunikacyjnych, oraz o utrudnieniach, a także o potencjalnych zagrożeniach.

Dzięki takiemu rozwiązaniu zwiększyło się bezpieczeństwo turystów i mieszkańców oraz podniesiona została atrakcyjność i konkurencyjność gminy i regionu.

Całkowita wartość projektu              368 640,00 zł

Wkład Unii Europejskiej                   257 617,50 zł

Elektroniczna tablica informacyjna w Kletnie.jpeg

100121_zestawienie_znakow_kolor.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  dla Województwa Dolnośląskiego  na lata 2007-2013 Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska