Informacja o zajęciach na krytej pływalni w 2021 dla osób dorosłych.

OGŁOSZENIE

DLA  MIESZKAŃCÓW  GMINY

STRONIE  ŚLĄSKIE

 

Osoby, które chcą korzystać z ZAJĘĆ  DLA  OSÓB  DOROSŁYCH  NA  KRYTEJ  PŁYWALNI  w roku 2021 proszone są o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej z zaświadczeniem lekarskim ( od lekarza pierwszego kontaktu), ze wskazaniem rehabilitacji.

 

Uwaga !

Zaświadczenia złożone w OPS a niewykorzystane w 2020 roku tracą ważność i nie są brane pod uwagę przy układaniu list uczestników w 2021 roku.

W związku z dużym zainteresowaniem zajęciami, jedna osoba może złożyć dwa zaświadczenia na rok.

Na odwrocie zaświadczenia należy wpisać aktualny numer telefonu do kontaktu i zaświadczenia wrzucić do skrzynki pocztowej w holu Ośrodka.

Termin przyjmowania zaświadczeń na nowy rok rozpoczyna się od 15 grudnia 2020 r.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 74 8141 424.

 

                                                                        

14.12.2020
powrót