KONKURS „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” 2020/2021 – IV EDYCJA

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów POLECA, ZAPRASZA I ZACHĘCA mieszkańców wsi, liderów, sołtysów i samorządowców do zgłoszeń zrealizowanych przedsięwzięć z funduszu sołeckiego. Oddolne inicjatywy warte są zarówno popularyzacji jak i nagradzania.

W konkursie może wziąć udział każde sołectwo, które w latach 2010-2020 zrealizowało projekt sfinansowany z funduszu sołeckiego. Wykluczone są jednak te inicjatywy, które były już laureatami dotychczasowych edycji wojewódzkich i brały udział w konkursie ogólnopolskim. Sołectwa z województw: mazowieckiego i opolskiego zgłaszają się i biorą udział w edycjach wojewódzkich organizowanych przez urzędy marszałkowskie. Zwycięskie inicjatywy będą brały udział w finale ogólnopolskim.

Na laureatów czekają nagrody finansowe, dyplomy a dla zwycięzcy dodatkowo statuetka „Sołecka NIKE”.

Na zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy czekamy do 8 lutego 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 

Dokumentację należy złożyć pocztą tradycyjną na adres:
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
ul. Zofii Urbanowskiej 8
62-500 Konin

Można również dostarczyć ją osobiście bądź poprzez firmę kurierską.

 

Zapraszamy do kontaktu z koordynatorem konkursu:
Grażyna Sędziak
tel. 797 901 112 (zawsze po 14.00)
e-mail:

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją. Do pobrania:
PDFkonkurs w pytaniach i odpowiedziach.pdf
PDFRegulamin.pdf
DOCFormularz zgłoszeniowy.doc
DOCOświadczenie autora zdjęć.doc
DOCXOświadczenie wójta, burmistrza.docx

 

http://kss.org.pl/iv-ogolnopolski-konkurs-fundusz-solecki-najlepsza-inicjatywa-czas-start/

02.12.2020
powrót