Stowarzyszenie "Modra Rzeka"

Stowarzyszenie ‚Modra Rzeka’ powstało w 2019 roku. Zajmujemy się edukacją w dziedzinie historii, sztuki, kultury, ekologii. Mamy doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu warsztatów, spotkań, koncertów, przedstawień, konferencji i imprez. Tworzymy warunki sprzyjające twórczości, aktywności i nawiązywaniu żywych relacji międzyludzkich. Aktywizujemy ludzi i integrujemy pokolenia, propagujemy ideę współpracy, współtworzenia i współkreacji. 

Jesteśmy fascynatami stylu życia, w którym łączy się cele osobiste i zawodowe z zaangażowaniem na rzecz drugiego człowieka. Prowadzimy, wspieramy i propagujemy działalność charytatywną. Pasjonuje nas podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Obecnie w dobie pandemii zajmujemy się wyżej wymienionymi celami również online, w internecie oraz w sieciach społecznościowych.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 

Adres siedziby:
65C, Trzebieszowice
57-541 Lądek-Zdrój, Polska

Kontakt: Magdalena Kamińska
Telefon: 723 501 270

www.modrarzeka.pl