Komunikat - praca urzędu od 04.11.2020 r.

KOMUNIKAT
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
OD DNIA 03 LISTOPADA 2020 R. DO ODWOŁANIA
 OGRANICZAM  PRZYJĘCIA INTERESANTÓW
W URZĘDZIE MIEJSKIM W STRONIU ŚLĄSKIM.


WEJŚCIE DO URZĘDU WYPOSAŻONO W WIDEODOMOFON - OBSŁUGIWANI PRZEZ URZĄD BĘDĄ INTERESANCI, KTÓRZY UPRZEDNIO TELEFONICZNIE UZGODNIĄ TERMIN WIZYTY (DATĘ I GODZINĘ) Z KONKRETNYM URZĘDNIKIEM. INTERESANCI BĘDĄ WCHODZIĆ POJEDYŃCZO LECZ NIE MOGĄ WCHODZIĆ DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH (ZA WYJĄTKIEM USC).


W URZĘDZIE UTWORZONO TYMCZASOWE STANOWISKO OBSŁUGI INTERESANTÓW W SPRAWACH WYMAGAJĄCYCH OSOBISTEGO STAWIENNICTWA, WYPOSAŻONE W PŁYN DEZYNFEKCYJNY ORAZ OSŁONĘ STANOWISKA PRACY.
INTERESANCI URZĘDU POWINNI UŻYWAĆ MASECZKI ORAZ OBOWIĄZKOWO ZDEZYNFEKOWAĆ DŁONIE.

W SPRAWACH WYMAGAJĄCYCH OBECNOŚCI W URZĘDZIE PROSZĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ POD NR TEL. 74 8 11 77 11.
URZĄD FUNKCJONUJE W GODZ. OD 7:30 DO 15:30.

 

DO ODWOŁANIA NIECZYNNY JEST PUNKT KASOWY GBS W STRZELINIE ODDZIAŁ W STRONIU ŚLĄSKIM, ZLOKALIZOWANY W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W STRONIU ŚLĄSKIM.


KORESPONDENCJĘ MOŻNA ZOSTAWIAĆ W SPECJALNEJ SKRZYNCE ZAMONTOWANEJ PRZY DRZWIACH DO URZĘDU.
APELUJĘ, BY SPRAWY ZAŁATWIAĆ PRZEDE WSZYSTKIM TELEFONICZNIE, ELEKTRONICZNIE LUB KORESPONDENCYJNIE. DO ODWOŁANIA WSTRZYMUJE SIĘ PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW - SKARGI I WNIOSKI PROSIMY SKŁADAĆ WYŁĄCZNIE NA PIŚMIE.

PRZYDATNE NUMERY TELEFONÓW:

1.    REJESTRACJI STANU CYWILNEGO (ZGONY I INNE) MOŻNA DOKONYWAĆ PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU SIĘ TELEFONICZNIE Z URZĘDEM STANU CYWILNEGO (TEL. 74 811 77 31);
2.    ZAMELDOWANIE, WYMELDOWANIE, WYMIANA LUB ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO MOŻE NASTĄPIĆ PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU SIĘ TELEFONICZNIE (TEL. 74 811 77 31);
3.    SPRAWY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ MOŻNA ZAŁATWIĆ TELEFONICZNIE POD NR 74 811 77 17 LUB 74 811 77 22.

Dariusz Chromiec
Burmistrz Stronia Śląskiego


 

03.11.2020
powrót