Skład Prezydium Rady Gospodarczej

Zgodnie z § 12 ust. 4 Regulaminu Rady Gospodarczej w skład Prezydium Rady Gospodarczej wchodzą następujące osoby:

  • Przewodnicząca Rady: Ludmiła Bogacz - Radomska
  • Wiceprzewodniczący Rady: Dominik Gibowicz
  • Sekretarz Rady: Kacper Dyląg

 

Do kompetencji Prezydium należy koordynacja pracy i tematyki Rady, przygotowywanie opinii, wniosków, jak również prowadzenie obrad. Prezydium podejmuje decyzje w drodze uchwał, zwykłą większością głosów.