Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 r.

Burmistrz Stronia Śląskiego wydał zarządzenie rozstrzygające otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 r. Zarządzenie zostało wydane na podstawie opinii komisji konkursowej oceniającej złożone oferty. Treść zarządzenia oraz protokół z prac komisji dostępne są na Biuletynie Informacji Publicznej: kliknij tutaj.

 

16.01.2014
powrót