Rada Seniorów

Rada Seniorów Gminy Stronie Śląskie została utworzona w 2019 roku.

Więcej informacji znajduje się w BIP-ie Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

23.09.2020
powrót