Masyw śnieżnika
Ikona Strzałki
Góry Bialskie
Ikona Strzałki
Góry Złote

Ski-touring czyli wędrówki na nartach

logo_SNIEZNIK_SKI_REGION_granatowa_apla.jpeg
Jeśli uwielbiasz kontakt  z przyrodą, zjazdy po dziewiczych stokach i zmęczenie na podejściach – pokochasz ski-touring!

Ski-touring to wę­drów­ki na nar­tach z pod­kle­jo­nym fo­ka­mi, zdo­by­wa­nie na nich szczy­tów i zjazd nie­uczęsz­cza­ny­mi przez nar­cia­rzy tra­so­wych sto­ka­mi. Jest to jedna z najciekawszych zimowych aktywności. Pierwsze kroki warto stawiać pod okiem instruktora, który pokaże, jak balansować ciałem podczas podchodzenia, trawersować zbocza, bezpiecznie zjeżdżać w zróżnicowanym terenie.

W Ośrodku Góskim "Czarna Góra" w Siennej działa Centrum Ski Tour (poniżej Karczmy Czarna Góra), gdzie skorzystać można z profesjonalnego szkolenia ze ski-touringu oraz wypożyczyć sprzęt ski-tourowy, który różni się od tradycyjnego sprzętu zjazdowego.

Pod­sta­wo­wy ze­staw to narty, naj­czę­ściej lżej­sze od zjaz­do­wych, buty rów­nież lżej­sze i bardziej ela­stycz­ne od zjaz­do­wych, wią­za­nia umoż­li­wia­ją­ce od­blo­ko­wa­nie pięty przy podchodzeniu oraz jej blo­ka­dę przy zjeź­dzie oraz foki, które pod­kle­jo­ne do spodów nart umoż­li­wia­ją pod­cho­dze­nie na nartach do góry bez śli­zga­nia się. Kijki do wę­dró­wek muszą być dłuż­sze, niż te słu­żą­ce nar­cia­rzom zjaz­do­wym.

 

Narty ski-tourowe wypożyczyć można, między innymi, w Ośrodku Górskim "Czarna Góra" w Siennej (tel. 507 124 829, ) oraz w Schronisku PTTK "Na Śnieżniku" na Hali pod Śnieżnikiem (tel. 74 813 51 30, 501 631 134, ). Zapraszamy!