"Krzyżnik jakiego nie było" czyli promocja inwestycji w Gminie Stronie Śląskie, 2013 - 2014 r.

Projekt zrealizowało Biuro Promocji i Rozwoju Gminy oraz Działalności Gospodarczej Urzędu Moejskiego w Stroniu Śląskim.

W ramach projektu wykonana została wizualizacja zagospodarowanej góry Krzyżnik, która nagrana została na płyty DVD (500 szt.), opracowano i zlecono wydruk trójjęzycznego (pol. ang. i niem.) foldera inwestycyjnego pt. "Stronie Śląskie. Sposób na życie. Pomysł na biznes." (1000 szt.). Zakupiono także tekturowe teczki A4 (1000 szt.) do wysyłki foldera i płyty DVD do potencjalnych inwestorów.

Folder prezentuje najważniejsze tereny inwestycyjne w Gminie Stronie Śląskie oraz promuje samorząd jako zespół osób potrafiących profesjonalnie obsłużyć potencjalnego inwestora. Folder przyczynia się także do promocji lokalnych walorów turystycznych.

Materiały umieszczone zostały w wersji elektronicznej w internecie, m.in. na stronach www.stronie.pl, www.stronskiewioski.pl, www.facebook.com/stronie, www.youtube.com.

Przeprowadzono wysyłkę kompletu materiałów wraz z listem od Pana Burmistrza do:  

 1. przedstawicieli samorządu na szczeblu wojewódzkim i powiatowym (m.in. Departament Rozwoju Regionalnego i i Wydział Współpracy z Zagranicą  i Projektów Międzynarodowych UMWD),

 2. wyspecjalizowanych agencji zajmujących się pozyskiwaniem inwestorów (m.in. Wałbrzyska Specjalna Strefa
  Ekonomiczna "INVEST-PARK" Sp. z o. o., Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.),

 3. do firm inwestujących w domy seniorów w Polsce (m.in. Origin Polska S.A., Serenity S.A., LUX MED Sp. z o.o.),

 4. do korporacji i funduszy inwestycyjnych

  (m.in. Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Grupa Boryszew, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.),

 5.  

  do firm z branży spożywczej, w tym piwowarskiej

  (m.in. Cargill Poland Sp. z o. o., Grupa Żywiec S.A., Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce Browary Polskie, Browary Regionalne Jakubiak).

  Folder i płyta są także dystrybuowane bezpłatnie przez Biuro Promocji i Rozwoju Gminy oraz Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, przekazywane są bezpośrednio osobom biorącym udział w spotkaniach i wydarzeniach, w którym uczestniczą przedstawiciele Urzędu Miejskiego, itd.

Zainwestuj w Stroniu Śląskim! 

TWORZ, PRZETWARZAJ, PRODUKUJ! – DZIAŁKI PRZEMYSŁOWE W STRONIU ŚLĄSKIM

KTO MA POMYSŁ NA ROGOŻKĘ?

KTO STWORZY KRZYŻNIK, JAKIEGO NIE BYŁO?

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ

POMYSŁY NA BIZNES

DREWNA U NAS DOSTATEK

POGODNE JEST ŻYCIE STARUSZKA

KTO ROZPALI ŚWIATŁA W STROŃSKICH PIWNICACH?

BYDŁO I OWCE LUBIĄ MANOWCE

WODA DLA ŻYCIA – ŻYCIA NA GORĄCO / WODY TERMALNE W BOLESŁAWOWIE

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt pt. "Krzyżnik jakiego nie było czyli promocja inwestycji w Gminie Stronie Śląskie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, oś IV LEADER w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007- 2013 w zakresie małych projektów. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

loga.jpeg