"15 wsi i 1 miasteczko - opracowanie i wydanie mapy turystycznej Gminy Stronie Śląskie", 2013 r.

W kwietniu br. Gmina Stronie Śląskie wydała mapę topograficzną promującą atrakcje turystyczne gminy. Mapa wydana została w skali 1:40 000 i obejmuje obszar Gminy Stronie Śląskie oraz fragmenty gmin ościennych: Lądka-Zdroju i Bystrzycy Kłodzkiej oraz naszych czeskich sąsiadów. Mapa prezentuje szlaki i walory turystyczne Gminy Stronie Śląskie oraz granice obszarów chronionych przyrodniczo. Z myślą o turystach zagranicznych, opis mapy przygotowany został w języku polskim i angielskim. Mapa zawiera opis wszystkich miejscowości naszej gminy oraz dane teleadresowe atrakcji turystycznych, obiektów noclegowych i gastronomicznych. Opis mapy zawiera także zasady zachowania się na obszarach cennych przyrodniczo, których przestrzeganie przez turystów jest niezwykle ważne dla zachowania walorów przyrodniczych naszej okolicy. Mapa wydana została w nakładzie 10 000 egzemplarzy, z czego 3 000 sztuk przekazanych zostanie sołtysom Gminy Stronie Śląskie do rozdysponowania wśród obiektów noclegowych i gastronomicznych działających w poszczególnych sołectwach, zarejestrowanych w oficjalnej ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Stronia Śląskiego. Ponadto, mapy dostępne będą w Informacji Turystycznej w Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury oraz w Biurze Promocji i Rozwoju Gminy oraz Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim, podczas targów turystycznych i imprez wystawienniczych, w których bierze udział Gmina oraz w trakcie imprez rekreacyjno-sportowych organizowanych na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Mapa turystyczna Gminy Stronie Śląskie.1:40 000 (wyd. 2013)

Treść mapy: PDFMapa - treść.pdf (30,70 MB)

Polsko - angielski opis mapy: PDFMapa - opis polsko-angielski.pdf (34,57MB)

 

loga.jpeg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt pt. „15 wsi i 1 miasteczko – opracowanie i wydanie mapy turystycznej Gminy Stronie Śląskie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, oś IV LEADER w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi