Dezynfekcja i mycie pojemników na odpady

Burmistrz Stronia Śląskiego informuje, iż w ramach umowy na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Stronie Śląskie, firma PHU Komunalnik Sp. z o.o. w terminach 27-31 lipca 2020 r. przeprowadzi mycie oraz dezynfekcję pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych .
Mycie i dezynfekcja odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów (usługę będą wykonywały dwa pojazdy, "pierwszy" pojazd opróżnia tylko pojemniki, a "drugi" przeprowadza akcję mycia i dezynfekcji pojemników).
Wszyscy mieszkańcy proszeni są o wystawienie pojemników w celu przeprowadzenia mycia i dezynfekcji.

mycie koszy.jpeg

17.07.2020
powrót