Ogłoszenie w sprawie naboru do Rady Gospodarczej

Na podstawie zarządzenia nr 294/20 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Rady Gospodarczej informuje się o naborze do Rady Gospodarczej.

W skład Rady wchodzą:

a) przedsiębiorcy posiadający siedzibę Firmy na terenie Gminy Stronie Śląskie, którzy złożyli kartę zgłoszeniową do Rady Gospodarczej oraz uzyskali poparcie min. 5 przedsiębiorców posiadających siedzibę na terenie Gminy Stronie Śląskie,

b) podmioty świadczące usługi hotelarskie w innych obiektach, zgodnie z art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 238 ze zm.), które uzyskały poparcie min. 5 podmiotów świadczących inne usługi hotelarskie zgodnie z ww. artykułem,

c) przedstawiciele organizacji i instytucji, których celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego Gminy Stronie Śląskie.

Uprawnione podmioty mogą dokonywać zgłoszeń do dnia 17.07.2020 r. Poprawnie wypełnioną kartę zgłoszeniową kandydata należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną na adres: promocja@stronie.pl

PDFZarządzenie w sprawie powołania Rady Gospodarczej.pdf (2,75MB)

PDFOgłoszenie w sprawie naboru do Rady Gospodarczej.pdf (340,02KB)

PDFKarta zgłoszeniowa kandydata do Rady Gospodarczej.pdf (314,90KB)