Usuwanie azbestu 2020

Gmina Stronie Śląskie otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stronie Śląskie".
W związku z powyższym procedujemy dalsze czynności związane z wyłonieniem wykonawcy zadania.

 

30.06.2020
powrót