Dobór do służby w Policji

DOBÓR DO SŁUŻBY W POLICJI

Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku informuje,że w dalszym ciągu, do odwołania, zawieszone są pozostałe czynności przeprowadzane w ramach postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji.

Informujemy, że do odwołania wprowadzono możliwość składania przez kandydatów do służby w Policji dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy o Policji, wyłącznie drogą pocztową na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
Zespół Kadr i Szkolenia
PLAC CHOPINA 2
57-300 KŁODZKO

Przypomnijmy, że służba w Policji to zawód dla ludzi z pasją, wymagający i dający dużo satysfakcji z możliwości pomocy innym ludziom. Zostając policjantem masz gwarancje stabilnych warunków zatrudnienia. Osoba, która ukończy kurs podstawowy otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 3880,31 zł netto, a osobom do 26 roku życia 4220 zł netto.

Kto może zostać policjantem:
     • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
     • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
     • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
     • korzystający z pełni praw publicznych;
     • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej
       dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
     • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach
        o ochronie   informacji  niejawnych.

Formularz kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronach internetowych Komendy Głównej Policji –www.policja.pl [1] oraz na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu –www.dolnoslaska.policja.gov.pl [2]

http://bip.klodzko.policja.gov.pl/160/rekrutacja-do-sluzby-w/31294,Rekrutacja-do-sluzby-w-Policji-2020.html

 

14.05.2020
powrót