Utylizacja azbestu

Burmistrz Stronia Śląskiego informuje, iż gmina przyjmuje wnioski na utylizację azbestu/eternitu do 25 maja 2020 r.
Wniosek powinien zawierać: miejsce z jakiego ma byc odebrany lub demontowany azbest/eternit oraz szacunkowa ilość podana w m2. Więcej informacji można uzyskać pod nr 74 811 77 20.

11.05.2020
powrót