Stanowisko Burmistrza Stronia Śląskiego w sprawie przekazania danych ze spisu wyborców Poczcie Polskiej

Stanowisko Burmistrza Stronia Śląskiego1.png

Stanowisko Burmistrza Stronia Śląskiego.png

28.04.2020
powrót