Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka i opon z gospodarstw rolnych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.
 

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:

 

1. Eko Spektrum Wojciech Jarczak ( folia odpadowa )

ul. Wspólna 1

45-837 Opole

tel. 606-967-774

 

2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami EKOVITA Pietrzak Jolanta ( folia odpadowa, sznurek )

ul. Sienkiewicza 27

56-120 Brzeg Dolny

tel. 71 352 89 70

 

3 INTEREKO Sp. z o.o. ( zużyte opony, folia odpadowa )

ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4

45-828 Opole

 

4 Remondis Opole Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów ( folia odpadowa, sznurek )

Al. Przyjaźni 9,

45-573 Opole

tel. 77 453 62 62