Odnowiona figura św. Jana Nepomucena

Święty Jan Nepomucen to czeski duchowny żyjący w XIV w. Od roku 1389 pełnił funkcję  generalnego wikariusza archidiecezji praskiej. Z jego postacią związanych jest wiele legend. Według najbardziej znanej z nich św. Nepomucen był spowiednikiem czeskiej królowej Zofii.  Król Wacław IV, chcąc poznać tajemnice żony poddał Jana torturom. Jednak święty do śmierci nie zdradził tajemnicy spowiedzi. Jego ciało zostało zrzucone z mostu świętego Karola do Wełtawy. Legenda podaje, że gdy zwłoki płynęły rzeką, dookoła głowy pojawiło się pięć płomieni tworzących świetlistą aureolę. Grób świętego znajduje się w katedrze praskiej.

Silny rozwój kultu św. Jana Nepomucena nastąpił po jego kanonizacji w 1729 roku.

Fakt, że pierwszy wolnostojący monument św. Jana Nepomucena wzniesiono w podzięce za uratowanie z topieli, zapoczątkował wystawienie figur wotywnych tego świętego przy mostach i przeprawach. Nepomucen stał się opiekunem tonących, marynarzy i żeglarzy. Bronił on zarówno przed powodzią jak i przed suszą.

Do świętego Jana Nepomucena modlono się jako do patrona dobrej sławy, chroniącego przed pomówieniami i fałszywymi oskarżeniami oraz wspomagającego człowieka w dobrych działaniach. Figury św. Nepomucena obrońcy dobrego imienia stawiano przed urzędami, ratuszami, a także kolegiami jezuickimi.

Święty Jan Nepomucen był też patronem szczerej spowiedzi oraz opiekunem jej tajemnicy.

Obiekt pochodzi z niszy pomnika na cmentarzu przy kościele pomocniczym  p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Stroniu Śląskim, skąd ze względu na zły stan zachowania  został usunięty i zabezpieczony przed szkodliwymi czynnikami niszczącymi.

Sposób wykonania wskazuje na przeznaczenie rzeźby do ekspozycji wewnętrznej, jednak jej pierwotne miejsce pochodzenia nie jest znane.

W roku 2012 konserwację zachowawczą rzeźby wykonał Konserwator dzieł sztuki Cezary Wandrychowski.

Opracowała Katarzyna Sadowska

Odnowioną figurę można zobaczyć w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim w gablocie na I piętrze. Serdecznie zapraszamy.

Św. Jan Nepomucen - rzeźba w drewnie lipowym, polichromowana ok. poł. XVIII w., autor nieznany:

przed renowacją:

Figura św. Jana Nepomucena przed renowacją

po renowacji:

Figura św. Jana Nepomucena po renowacji

07.11.2013
powrót