Informacja - wpłaty gotówkowe

W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM PUNKTU KASOWEGO GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZNAJDUJACEGO SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W STRONIU Śl. INFORMUJEMY , ŻE WPŁATY GOTÓWKOWE DOTYCZĄCE PODATKÓW LOKALNYCH  MOGĄ BYĆ REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO W ODDZIALE GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO PRZY UL. KOŚCIUSZKI  31 LUB W  URZĘDZIE POCZTOWYM. NUMER KONTA BANKWEGO ZNAJDUJE SIĘ W DORĘCZONEJ DECYZJI . WPŁAT MOŻNA DOKONYWAĆ TAKŻE NA KONTO NR 86 9588 0004 0000 1850 2000 0010

12.03.2020
powrót