Komunikat

INFORMACJA BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO

W dniu 01 sierpnia 2015 r. około godz. 1700, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.642.7.2015.RC, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., na terenie Gminy Stronie Śląskie w ramach treningu systemu wczesnego ostrzegania zostanie wyemitowany alarm powietrzny przy użyciu syren akustycznych.

21.10.2013
powrót