Projekt "Poznajmy walory górskich wsi śnieżnickich"

Gmina Stronie Śląskie zrealizowała  projekt pn. „POZNAJMY WALORY GÓRSKICH WSI ŚNIEŻNICKICH” w ramach programu INTERREG III A 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zrealizowany projekt miał na celu aktywizację ruchu turystycznego w Masywie Śnieżnika oraz zwiększanie wiedzy mieszkańców EG, oraz gości odwiedzających ten rejon na temat walorów turystycznych, przyrodniczych i kulturowych wsi rozlokowanych w tym rejonie. Jednym z zadań projektu jest edukacja i zacieśnianie współpracy pomiędzy mieszkańcami terenów przygranicznych.

 Efektem realizacji projektu było wykonanie i zamontowanie 14 tablic zawierających opis poszczególnych miejscowości, ich walorów turystyczno-przyrodniczych i zdjęć najciekawszych miejsc oraz atrakcji.

Ponadto wydany został folder zawierający kompendium wiedzy na temat miejscowości.

 

08.10.2012
powrót