Konkurs "Sołtys Roku 2019"

Wybieramy Sołtysa Roku 2019

Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu „Sołtys Roku”. Zgłoszenia kandydatur wraz z krótką charakterystyką oraz opisem dokonań dla lokalnej społeczności, należy przesłać na adres: soltysroku@duw.pl do 20 lutego 2020 r.

11 marca 2020 roku odbędzie się finałowa gala konkursu, podczas której zostaną ogłoszone wyniki.

Nagroda „Sołtys Roku” przyznawana jest sołtyskom i sołtysom z Dolnego Śląska za ich działalność i osiągnięcia w takich obszarach jak: zaangażowanie w sprawy społeczne, organizację inicjatyw związanych z aktywizacją mieszkańców, działalność na rzecz wsparcia kultury i miejscowego folkloru.

W załączeniu publikujemy Regulamin Konkursu oraz Kartę Zgłoszeniową.

 
 

DOCXregulamin_konkursu_soltys_roku_2019.docx

DOCXKarta_Zgloszeniowa_Soltys_Roku_2019.docx

17.02.2020
powrót