Ogłoszenie w sprawie miejsca, terminu i sposobu głosowania nad projektami BO 2020

OGŁOSZENIE

Budżet Obywatelski Gminy Stronie Śląskie 2020

GŁOSOWANIE

 

Zagłosuj na jeden wybrany projekt zgłoszony do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Stronie Śląskie na rok 2020.

 

Zasady głosowania:

  1. Zagłosować może każdy mieszkaniec Gminy Stronie Śląskie, który ma ukończone 18 lat.
  2. Każda uprawniona osoba może oddać tylko jeden głos na jeden wybrany projekt.
  3. Głosowanie odbywa się wyłącznie elektronicznie.
  4. Głosowanie odbywa się poprzez oddanie głosu drogą elektroniczną za pośrednictwem ankiety internetowej, do której odnośnik (link) dostępny jest na stronie internetowej www.stronie.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim - www.bip.stronie.dolnyslask.pl
  5. W ankiecie osoba głosująca obowiązkowo podaje swoje dane poprzez wypełnienie pól: imię i nazwisko głosującego, PESEL, adres i miejsce stałego zamieszkania. Niezbędne jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury Budżetu Obywatelskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  6. Za nieważny głos uznaje się:
  • oddany przez osobę nieuprawnioną do głosowania,
  • oddany przez uprawnionego do głosowania mieszkańca więcej niż jeden raz na ten sam projekt,
  • oddany przez uprawnionego do głosowania mieszkańca na więcej niż jeden projekt,
  • w przypadku nie wypełnienia wszystkich wymaganych pól.

Projekty, które uzyskają największą liczbę ważnych głosów zostaną wybrane do realizacji, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski.

Termin głosowania:
od 17 lutego 2020 r. od godz. 12:00 do 6 marca 2020 r. do godz. 12:00

W Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 15) na czas głosowania nad projektami będzie udostępniony komputer z dostępem do internetu, w celu możliwości oddania głosu.

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego Gminy Stronie Śląskie dostępne są na stronach internetowych www.stronie.pl. i www.bip.stronie.dolnyslask.pl