Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2020 r.

Burmistrz Stronia Ślaskiego ogłasza II otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2020 r., zgodnie z zarządzeniem nr 230/20 Burmistrza Stronia Śląskiego PDFZB nr 230 z 28.01.2020 r.pdf. Termin składania ofert mija 21.02.2020 r. o godz. 15.00. Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem: "Oferta na II otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji na 2020r." w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Stroniu Ślaskim.

Oferty zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. należy składać na podanym wzorze oferty: Wzór oferty.doc.doc Instrukcja wypełnienia oferty.pdf

Jednocześnie informujemy o naborze przedstawiciela organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w II konkursie ofert na realizację zadań publicznych  w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2020 roku. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 14.02.2020 r. do godz. 15.00. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajdują się w ogłoszeniu:PDFOgłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych.pdf DOCOgłoszenie o naborze przedstawiciela organizacji pozarządowych.doc

Informacja o powołaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w II konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku. PDFOgłoszenie o powołaniu przedstawiecieli.pdf

Zarządzenie nr 236/20 Burmistrza Stronia Śląskiego w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.PDFZarządzenie w sprawie powołania komisji.pdf

Zarządzenie nr 246/20 Burmistrza Stronia Śląskiego w sprawie rozstrzygnięcie II otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2020 r.PDFZarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia II otwartego konkursuu.pdf PDFZarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia II konkursu ofert.pdf

 

 

31.01.2020
powrót