Głosowanie - Budżet Obywatelski na 2020 rok od 17-02-2020 godz.12.00 do 06-03-2020 godz.12.00. Aby zagłosować kliknij tutaj-->: Budżet Obywatelski - głosowanie

UWAGA!!! Zmiana nr rachunku - Odpady

UWAGA !!!

ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO DLA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 6 września 2019 r. zobowiązała samorządy do utworzenia wyodrębnionego rachunku bankowego dla potrzeb opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym prosimy o dokonywanie wpłat na następujący nr konta:

 

11 9588 0004 0000 1850 2000 0390

 

Jednocześnie informujemy, iż wpłaty dokonane dotychczas na poprzedni numer konta będą skuteczne.

14.01.2020
powrót