Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2020 r.

Burmistrz Stronia Ślaskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2020 r., zgodnie z zarządzeniem nr 208/19 Burmistrza Stronia Śląskiego. Termin składania ofert mija 10.01.2020 r. o godz. 15.00. Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem: "Oferta na otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji na 2020r." w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Stroniu Ślaskim.

Oferty zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. należy składać na podanym wzorze oferty: DOCWzór oferty.doc.doc PDFInstrukcja wypełnienia oferty.pdf

Jednocześnie informujemy o naborze przedstawiciela organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań publicznych  w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2020 roku. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 27.12.2019 r. do godz. 15.00. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajdują się w ogłoszeniu:

DOCOgłoszenie o naborze przedstawiciela organizacji pozarządowych.doc

Informacja o powołaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku  PDFInformacja o wyborze przedstawiciela organizacji pozarządowej.pdf
 

Zarządzenie Burmistrza Stronia Śląskiego nr 216/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku PDFZB nr 216 z 30.12.2019 r w sprawie powołania komisji.pdf

Zarządzenie Burmistrza Stronia Śląskiego nr 227/20 z dnia 21.01.2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. PDFZB nr 227 z 21.01.2020 r o roztrzygnięciu konkursu.pdf

13.12.2019
powrót