• -
  • -
  • -

Jan Florowski

Pan Jan Florowski  do Stronia Śląskiego przybył w 1960 roku po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Przemysłu Szklarskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Został zatrudniony w Hucie Szkła Kryształowego „Violetta” na stanowisku Hutnik Szkła. Następnie odbywał zasadniczą służbę wojskową w jednostkach o profilu sportowym, jako czynny zawodnik w dyscyplinach – zapasy oraz podnoszenie ciężarów. Trenował w Klubach Sportowych – Legia Warszawa oraz Orzeł Łódź. Po powrocie w 1962 roku do Stronia Śląskiego założył Ludowy Zespół Sportowy a w nim sekcje:
- zapasów,
- podnoszenia ciężarów,
- tenisa stołowego.
W tych dwóch pierwszych dyscyplinach Pan Jan ukończył kursy instruktora. Przy ogromnym zainteresowaniu mieszkańców gminy, Klub odnosił sukcesy. Dzieci i młodzież zajmowały wysokie lokaty w zawodach powiatowych i wojewódzkich.
W latach 70 - tych Pan Jan ukończył Technikum Chemiczno – Ceramiczne w Stronu Śląskim. W roku 1972 dzięki Panu Kazimierzowi Drożdżowi,  połączono dwa kluby sportowe: Ludowy Zespół Sportowy i Terenowy Klub Sportowy „Kryształ”. Tak powstał Terenowy Klub Sportowy „Kryształ”. Pana Jan Florowski zajmował następujące stanowiska w Hucie Szkła Kryształowego „Violetta”:
- Kierownik Działu Opakowań,
- Kierownik Działu Kontroli, Jakości Półfabrykatu,
- Starszy Mistrz Działu Zestawiarni.
Za sprawą licznych sukcesów sportowych sekcji zapaśniczej, podnoszenia ciężarów, piłki nożnej i tenisa stołowego wybudowano halę sportową, a następnie krytą pływalnię. Dla zabezpieczenia potrzeb i urozmaicenia treningów powstawały dalsze obiekty sportowe na terenie Gminy Stronie Śląskie. W latach 80-tych Pan Jan zajmował stanowisko Kierownika Hali Sportowej w Stroniu Śląskim do roku 1990. Pan Jan jest znany mieszkańcom przede wszystkim, jako działacz społeczny, organizator festynów z okazji Dnia Dziecka. Jest niezapomnianym dla wielu pokoleń dzieci - Mikołajem. W 1990 Pan Jan Florowski został wybrany na Radnego Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim i piastował tą funkcję do 2018 roku. Działał na rzecz mieszkańców w Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia oraz Komisji Rewizyjnej. Zajmował się licznymi sprawami i problemami społeczności lokalnej. Dużą uwagę przywiązywał do działań charytatywnych i dobroczynnych. Pan Jan nadal zajmuje się sprawami społecznymi, sponsoruje jubileusze, imprezy sportowo-rekreacyjne, imprezy kulturalno – oświatowe oraz wiele innych.
Pan Jan otrzymał następujące odznaczenia i wyróżnienia:
- Brązowy Krzyż Zasługi,
- Medal 40-lecia PRL,
- Medal Zasłużony dla Województwa Wałbrzyskiego,
- Wyróżnienie Społecznik Roku 2011,
- Medal 20 lat Samorządu Dolnego Śląska 2010,
- Medal 25 lat Samorządu Terytorialnego,
- Medal 60 – lecia Ludowych Zespołów Sportowych,
- List Pochwalny z okazji 20 lat Samorządu Dolnego Śląska,
- Medal za Zasługi dla Turystyki,
- Medal za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców.


DSC_0571.jpeg

DSC_0566.jpeg