Tadeusz Barzycki

Tadeusz Barzycki od 1991 roku do chwili obecnej jest prezesem Koła Łowieckiego „Śnieżnik" w Stroniu Śląskim. Z jego inicjatywy w 2005 roku koło przystąpiło do organizowanej przez Łowiec Polski ogólnopolskiej akcji przyrodniczo - edukacyjnej „Ożywić Pola", do której myśliwi zaangażowali szereg placówek oświatowych z gminy Stronie Śląskie oraz organizacji i instytucji z tej gminy. Przez wszystkie edycje był koordynatorem akcji. Od roku 2005 do 2018 przez 10 - edycji w akcji brały udział Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte, Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II, Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia" z Bolesławowa. Rok rocznie w akcji uczestniczyło setki dzieci, młodzieży, nauczycieli, wychowawców, myśliwych, przedstawicieli Nadleśnictwa, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Policji, Centrum Edukacji i Turystyki, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, przedstawicieli Rady Miejskiej Stronią Śląskiego i Burmistrza Stronią Śląskiego. Placówki oświatowe ze Stronią Śląskiego w akcji „Ożywić Pola" odniosły ogromne sukcesy. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w pierwszej edycji w 2005 roku została jednym ze zwycięzców. W 2011 roku „Roku Sarny" zajęła I miejsce w Polsce na 185 startujących szkół, w 2012 roku „Roku Kaczki" wspólnie z Przedszkolem Miejskim III miejsce w Polsce. Obie placówki w 2010 „Roku Zająca" i w 2015

„Roku Trznadla" zajęły V miejsca w Polsce. Przedszkole Miejskie w 2016 roku „Roku Bażanta" zwyciężyło w kategorii przedszkolnej zajmując znakomite XI miejsce w klasyfikacji generalnej w Polsce. 10 - ta jubileuszowa edycja akcji „Rok gęsi gęgawy" trwająca dwa lata to popis placówek oświatowych ze Stronią Śląskiego. 26 września 2018 roku na wielkim finale w Warszawie w obecności 30 placówek oświatowych, finalistów z całej Polski, władz PZŁ, Ministerstwa Oświaty i sponsorów ogłoszono wyniki. W kategorii szkół ponadpodstawowych Zespół Szkół Ponadpodstawowych ze Stronią Śląskiego zajął I miejsce w Polsce otrzymując czek na 3 tys. zł, puchar oraz liczne nagrody rzeczowe, Przedszkole Miejskie ze Stronią Śląskiego w kategorii szkół podstawowych III miejsce w Polsce puchar i 2 tys. zł, a w tej samej kategorii Przedszkole Niepubliczne „Bajlandia" z Bolesławowa zajęło XI miejsce. O sukcesach dzieci, młodzieży, nauczycieli, wychowawców i myśliwych ze Stronią Śląskiego przez wszystkie edycje akcji „Ożywić Pola" rozpisywała się prasa o zasięgu ogólnokrajowym jak Łowiec Polski, Brać Łowiecka, Zachodni Poradnik Łowiecki. Tadeusz Barzycki od 2010 roku pisze artykuły do miesięczników Łowiec Polski, Brać Łowiecka, kwartalnika Zachodni Poradnik Łowiecki, miesięcznika lokalnego Nowinki Strońskie. Łącznie Tadeusz Barzycki napisał kilkadziesiąt artykułów. W swoich artykułach opisuje dorobek myśliwych w hodowli i ochronie zwierzyny, tradycjach, zwyczajach i obyczajach łowieckich o historii koła „Śnieżnik" Stronie Śląskie o obchodach rocznic powstania koła, propagowania łowiectwa wśród miejscowego społeczeństwa. Najwięcej miejsca w swoich artykułach poświęcił jednak współpracy myśliwych koła z placówkami oświatowymi gminy Stronie Śląskie w ramach akcji przyrodniczo - edukacyjnej „Ożywić Pola" opisując ich wielki, wspaniały dorobek w Polsce. Dzięki prowadzonej akcji i pisanym artykułom placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, instytucje, koło, myśliwi, społeczność biorąca udział w akcji „Ożywić Pola" ze Stronią Śląskiego znane są od szeregu lat w całej Polsce, co niewątpliwie przyczyniło się do kulturalnego i społecznego rozwoju gminy Stronie Śląskie. W 2015 roku na wniosek ówczesnego Burmistrza Stronią Śląskiego Zbigniewa Łopusiewicza, Rada Miejska nadała Kołu Łowieckiemu „Śnieżnik" w Stroniu Śląskim Odznakę Honorową za całokształt działalności zwłaszcza za prowadzoną ogólnopolską akcję przyrodniczo - edukacyjną „Ożywić Pola".

DSC_0546.jpeg

DSC_0541.jpeg