Głosowanie - Budżet Obywatelski na 2020 rok od 17-02-2020 godz.12.00 do 06-03-2020 godz.12.00. Aby zagłosować kliknij tutaj-->: Budżet Obywatelski - głosowanie

Deklaracje obowiązujące od 1.12.2019 r.

 • Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – w których deklarować będzie się tylko ilość zamieszkujących daną nieruchomość osób                  

PDFDEKLARACJA DO-1 - zał 1 ZAMIESZKAŁE.pdf

 • Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne – w których deklarować będzie się tylko ilość i wielkość pojemników

PDFDEKLARACJA DO-2 - zał 2 NIEZAMIESZKAŁEKopia.pdf

 • Nieruchomości o charakterze mieszanym, w który deklarować będzie się informacje zarówno dotyczące ilości zamieszkujących osób, jak i niezbędną ilość pojemników dla części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne

PDFDEKLARACJA DO-3 - zał 3MIESZANE- Kopia.pdf

 • Domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – w której deklarować będzie się roczną ryczałtową opłatę 

PDFDEKLARACJA DO-4 - zał 4 DOMEK LETNISKOWY.pdf

 • Nowe druki deklaracji zawierać będą załącznik -DRUK A – dane współwłaścicieli nieruchomości, gdy nieruchomość posiada więcej niż 1 właściciela

PDFwspółwłaściciele.pdf
 

 

Formularz deklaracji wypełnia właściciel:

 • nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej położonej na terenie Gminy Stronie Śląskie, na której powstają odpady komunalne;
 • nieruchomości w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej, czyli tzw. nieruchomości mieszanej;

Formularz deklaracji można pobrać:

 • ze strony internetowej pod adresem www.stronie.pl
 • w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55 - biuro obsługi klienta pok. 1 (parter), bądź w pok. 4 (parter).

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można:

 • złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim (w biurze obsługi klienta, pok. 1), lub
 • przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55 57-550 Stronie Śląskie
 • przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Należy pamiętać, że w przypadku:

 • zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (np. rozpoczęcie zamieszkiwania w nowym domu pod nowym adresem);
 • powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
 • zmiany danych będących podstawą do naliczenia wysokości należnej opłaty;

 

 

 

03.12.2019
powrót