Ankieta dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie

Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie,

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis wraz z Euroregionem Pomezf Ćech, Moravy a Kladska — Euroregion Glacensis rozpoczęło realizację projektu pn. „Strategia Euroregionu Glacensis 2020+” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001803.

Celem projektu jest opracowanie Strategii Euroregionu Glacensis na lata 2020+, która wskaże dalsze kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru euroregionu, przyczyni się do rozwoju stworzonych warunków, by działania transgraniczne uzyskały nowy wymiar (np. nowe obszary współpracy, nowe współpracujące podmioty) i kontynuowane były także po 2020 roku.

Jednym z działań projektu jest opracowanie Diagnozy społeczno-gospodarcza i Analiza SWOT dla każdej strony granicy. Każdy z partnerów zleca firmie zewnętrznej opracowanie dokumentów po swojej stronie granicy.

Uprzejmie informujemy, że pod adresem  http://swoteuroregion.badanie.net/  zamieszczona została ankieta dotycząca powyższego opracowania.

Zwracamy się do Państwa  - Mieszkańców Gminy z prośbą o jej wypełnienie do dnia 29 listopada br.

 

25.11.2019
powrót