Wymiana pojemników na odpady

Burmistrz Stronia Śląskiego uprzejmie informuje, że na terenie Gminy Stronie Śląskie odbędzie się akcja wymiany pojemników na odpady komunalne w dniach 26-30 listopada 2019 r. Po dokonanym odbiorze odpadów komunalnych z dotychczasowych pojemników, zgodnie z harmonogramem ich odbioru w miesiącu listopad br., prosimy o ich pozostawienie przed posesją celem dokonania ich wymiany przez pracowników firmy odbierającej odpady komunalne. 

 

25.11.2019
powrót