Spotkanie szkoleniowe pt. "O czym każdy społecznik wiedzieć powinien"

Starostwo Powiatowe w Kłodzku i Fundacja „Merkury” zapraszają organizacje obywatelskie (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, lokalne grupy działania i koła gospodyń wiejskich) na spotkanie szkoleniowe pt. „O czym każdy społecznik wiedzieć powinien”.

 Tematy szkolenia: prawidłowe wypełnianie aktualnej oferty realizacji zadania publicznego  oraz

-  rozliczanie zadań publicznych,

-  czym jest i kiedy można prowadzić działalność odpłatną,

- prowadzenie działalności zgodnie z zapisami posiadanych statutów,

- właściwe zawieranie umów z członkami zarządów w stowarzyszeniach,

- zatrudnianie personelu na umowy zlecenia,

- sprawdzanie kadry pracującej z małoletnimi w rejestrze przestępców seksualnych (szczególnie ważne dla klubów sportowych pracujących z dziećmi i młodzieżą),

- kiedy stajemy się organizatorem imprez turystycznych,

- stosowanie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

- obowiązki dla prowadzących strony internetowe i aplikacje mobilne,

- sprawozdania finansowe,

- stosowanie RODO,

- informacja nt. Korpusu Solidarności - projektu wolontariatu realizowanego przez Narodowy Instytut Wolności.

Szkolenie odbędzie się w dniu 02.12.2019 r. (poniedziałek), w godz. 13:00-15:30 w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 (sala 109/ I piętro).

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do dnia 29 listopada br. mailowo lub telefonicznie: m.bernadowska@powiat.klodzko.pl  tel. 74 865 75 08.

15.11.2019
powrót