Wieczór Organizacji Pozarządowych

0001.jpeg

 

Uwaga! Zapraszamy serdecznie nowopowstałe na terenie Gminy Stronie Śląskie organizacje pożytku publicznego do zgłoszenia się w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim, celem uzupełnienia na stronie internetowej https://stronie.pl/86/89/lista-organizacji-pozarzadowych.html pokój nr 14 lub wysyłając e-mail: strategia@stronie.pl.

Termin przyjmowania zgłoszeń Państwa jako prezenterów własnych organizacji na II Wieczorze Organizacji Pozarządowych 
 mija 12 listopada 2019 r. 

29.10.2019
powrót