Najważniejsze informacje dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 znajdziesz tutaj: Narodowy Spis Powszechny 2021

Założenie firmy

Formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej (CEIDG-1) znajduje się na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba. Wniosek ten można wypełnić on-line przy użyciu kreatora, bądź klasycznie w wersji papierowej przy użyciu wniosku CEIDG-1 WNIOSEKwniosek.wniosek

 

Osoby, które nie posiadają podpisu certyfikowanego lub nie posiadają profilu zaufanego, wydrukowany wniosek mogą złożyć w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim, pok. 11. Wszelkie informacje dot. działalności gospodarczej można otrzymać osobiście, bądź telefonicznie pod nr. tel. 74 811 77 17, jak również na stronie internetowej https://www.biznes.gov.pl/pl.

05.09.2019
powrót