Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 r. - konsultacje

W dniu 10 września br. o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śl., podczas posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia, odbędzie się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych (w tym klubów sportowych)  w celu omówienia programu współpracy Gminy z podmiotami NGO w 2014 r.Uchwalenie programu współpracy przez Radę Miejską Stronia Śląskiego planowane jest na październikowej sesji. Podczas spotkania omówione zostaną m. in. zagadnienia dotyczące wspólnych działań w zakresie promocji i turystyki, jakie Gmina i organizacje mogłyby podjąć w kolejnym roku.

Projekt programu oraz formularz zgłaszania uwag dostępne są na BIP-ie pod linkiem: http://bip.stronie.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=957&idmp=107&r=r

Konsultacje trwają do dnia 20 września 2013 r.

Przypominamy, że wnioski do budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2014 r. składać można do dnia 30.09.2013 r. Jakie kwoty zostaną przeznaczone na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe zostanie uchwalone w uchwale budżetowej Gminy na 2014 r. Ogłoszenie konkursów na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 r. planuje się na grudzień 2013 r.

20.08.2013
powrót