Usuwanie azbestu

Burmistrz Stronia Śląskiego informuje, iż gmina przyjmuje wnioski o utylizację azbestu/eternitu do 15 lipca 2019 r.

05.07.2019
powrót