Spotkanie z Ministrem Michałem Dworczykiem

3 lipca 2019 r. Burmistrz Stronia Śląskiego Pan Dariusz Chromiec wraz z  Prezesem SPA Jaskinia Niedźwiedzia Panią Renatą Nowak spotkali się z Ministrem Panem Michałem Dworczykiem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Spotkanie dotyczyło omówienia źródeł finansowania inwestycji strategicznych dla rozwoju gminy i regionu tj. udostępnienie dla ruchu turystycznego nowo odkrytych partii Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, remont i modernizacja krytej pływalni w Stroniu Śląskim czy projekt odwiertu geotermalnego w Bolesławowie. Pan Minister Michał Dworczyk wyraził zainteresowanie naszymi działaniami i poparł zasadność ich realizacji.

65791063_2323515937907537_2348385746907299840_n.jpeg

04.07.2019
powrót