Wojewódzki konkurs na realizację zadań z zakresu turystyki i kultury fizycznej

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił konkurs w zakresie kultury fizycznej (termin zgłaszania ofert upływa 22 sierpnia br. - liczy się data wpływu do UMWD) oraz w zakresie turystyki (termin zgłaszania ofert upływa 14 sierpnia br. - liczy się data wpływu do UMWD).

Informacje o konkursach pod linkiem: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=21128&idmp=127&r=r

Zachęcamy organizacje pozarządowe do składania ofert.

logo dolnego śląska.jpeg

06.08.2013
powrót