Stypendia

Od dnia 14 maja 2024 r. r. obowiązują nowe zasady przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych oraz wzory wniosków, na podstawie następujących Uchwał Rady Miejskiej Stronia Śląskiego:

- stypendia sportowe: PDFUchwała nr LXXXI-515-24 z dnia 30.04.2024 r.pdf (378,18KB), uchwała zmieniająca PDFUchwała nr IV-25-24 z dnia 26.06.2024 r.pdf (254,27KB)

- stypendia naukowe i artystyczne dla studentów: PDFUchwała nr LXXXI-516-24 z dnia 30.04.2024 r.pdf (380,46KB), uchwała zmieniająca PDFUchwała nr IV-24-24 z dnia 26.06.2024 r.pdf (258,52KB)

- stypendia naukowe i artystyczne dla uczniów: PDFUchwała nr LXXXI-517-24 z dnia 30.04.2024 r.pdf (416,36KB), uchwała zmieniająca PDFUchwała nr IV-26-24 z dnia 26.06.2024 r.pdf (259,59KB)

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów przyznawania stypendiów, znajdują się w uchwałach.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie: do 15 września br. Decyduje data wpływu do urzędu.

DOCXWniosek o przyznanie stypendium sportowego.docx (15,73KB)

DOCXWniosek o przyznanie stypendium naukowego-artystycznego dla studenta.docx (15,76KB)

DOCXWniosek o stypendium naukowe-artystyczne dla ucznia.docx (15,87KB)