Stypendia

Od dnia 26 lutego 2020 r. obowiązują nowe zasady przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych oraz wzory wniosków, na podstawie następujących Uchwał Rady Miejskiej Stronia Śląskiego:

- stypendia naukowe i artystyczne dla uczniów: PDFUchwała nr XVII-136-20 z dnia 31.01.2020 r..pdf (260,30KB), wniosek: PDFWniosek stypendium naukowe artystyczne dla uczniów.pdf (40,72KB);

- stypendia naukowe i artystyczne dla studentów: PDFUchwała nr XVII-137-20 z dnia 31.01.2020 r..pdf (255,19KB), wniosek: PDFWniosek stypendium naukowe i artystyczne dla studenta.pdf (39,14KB);

- stypendia sportowe: PDFUchwała nr XVII-138-20 z dnia 31.01.2020 r..pdf (264,29KB), wniosek: PDFWniosek stypendium sportowe.pdf (49,73KB).

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów przyznawania stypendiów, znajdują się w uchwałach.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminach: do 1 marca br. ( na okres marzec - czerwiec) oraz do 30 września br. (na okres październik - luty).