Laureat Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej 2013

Na zaproszenie redakcji „Rzeczpospolitej” oraz jej wydawcy — spółki Gremi Media, w dniu 17 lipca br. w Warszawie Zastępca Burmistrza Pan Dariusz Chromiec odebrał dyplom dla Gminy Stronie Śląskie jako laureata w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2013  w kategorii gmina miejska. Gościem Honorowym, który wziął udział we wręczeniu dyplomów najlepszym samorządom był prof. Jerzy Buzek. W trakcie uroczystości odbyła się debata z udziałem ekspertów na tematy współpracy między władzami lokalnymi różnych szczebli czy potrzebne są zmiany w prawie, by zachęcić samorządy do wspólnych działań oraz jak fundusze europejskie z budżetu na lata 2014-2020 mogą wesprzeć współpracę samorządów. Do dyskusji zaproszona została m. in. Elżbieta Bieńkowska – Minister Rozwoju Regionalnego. W ogólnopolskim Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej 2013, Gmina Stronie Śląskie zajęła 17 miejsce w kategorii Gminy Miejskie i Miejsko-Wiejskie (w 2012 r. 22 miejsce), 16 miejsce w kategorii Innowacyjne Gminy Miejsko-Wiejskie oraz 45 miejsce w kategorii Fundusze Unijne – Gminy Miejsko-Wiejskie.

rzeczpospolita1.jpeg

Rzeczpospolita.jpeg