Najważniejsze informacje dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 znajdziesz tutaj: Narodowy Spis Powszechny 2021

UWAGA! Zmiana terminu spotkania informacyjnego na temat ochrony przeciwpowodziowej Kotliny Kłodzkiej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zapraszają na spotkania informacyjne poświęcone ochronie przeciwpowodziowej w Kotlinie Kłodzkiej. W trakcie tych wydarzeń specjaliści i eksperci odpowiedzą na pytania mieszkańców i samorządowców dotyczące wstępnych analiz, koncepcji i wariantów dla tego regionu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnych, PGW WP RZGW we Wrocławiu organizuje spotkania informacyjne według poniższego harmonogramu:

- 7 maja - Nagodzice, Świetlica wiejska, godzina 16.00

- 8 maja - Ścinawka Górna, Dom Ludowy, godzina 16.00

- 9 maja - Bystrzyca Kłodzka, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, godzina 18.00

- 13 maja - Stronie Śląskie, sala widowiskowa Centrum Edukacji Turystyki i Kultury, godzina 16.00*

Niniejszym, prosimy o przekazanie i udostępnienie powyższego komunikatu, a zwłaszcza informacji o planowanych spotkaniach, jak najszerszemu gronu osób zainteresowanych.

*W celu umożliwienia uczestniczenia w spotkaniu jak największej grupie mieszkańców zmieniono datę i miejsce spotkania.

09.05.2019
powrót