UWAGA! Zmiana terminu spotkania informacyjnego na temat ochrony przeciwpowodziowej Kotliny Kłodzkiej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zapraszają na spotkania informacyjne poświęcone ochronie przeciwpowodziowej w Kotlinie Kłodzkiej. W trakcie tych wydarzeń specjaliści i eksperci odpowiedzą na pytania mieszkańców i samorządowców dotyczące wstępnych analiz, koncepcji i wariantów dla tego regionu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnych, PGW WP RZGW we Wrocławiu organizuje spotkania informacyjne według poniższego harmonogramu:

- 7 maja - Nagodzice, Świetlica wiejska, godzina 16.00

- 8 maja - Ścinawka Górna, Dom Ludowy, godzina 16.00

- 9 maja - Bystrzyca Kłodzka, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, godzina 18.00

- 13 maja - Stronie Śląskie, sala widowiskowa Centrum Edukacji Turystyki i Kultury, godzina 16.00*

Niniejszym, prosimy o przekazanie i udostępnienie powyższego komunikatu, a zwłaszcza informacji o planowanych spotkaniach, jak najszerszemu gronu osób zainteresowanych.

*W celu umożliwienia uczestniczenia w spotkaniu jak największej grupie mieszkańców zmieniono datę i miejsce spotkania.

09.05.2019
powrót