Odpady wielkogabarytowe i sprzęt elektroniczny

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE:

GABARYTY 2020 PLAKAT.jpeg

 

UWAGI:

 

Odpady należy wystawiać do godz. 7:00 przed posesjami (lub przy gniazdach zbiorczych – dot. SM, Wspólnot Mieszkaniowych itp.) w sposób nie powodujący zakłócenia w ruchu pieszym i kołowym umożliwiającym dojazd do nich samochodem ciężarowym. Mieszkańcom, którzy nie wystawią odpadów przed posesję w ustalonym terminie nie gwarantujemy ich odbioru – samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie.

Mieszkańcy mogą pozostawiać do zabrania:

  • meble i odpady wielkogabarytowe, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczane w typowych pojemnikach na odpady, np. kanapy, fotele, meblościanki, dywany oraz wielkogabarytowe opakowania ulegające biodegradacji.
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny np. pralki lodówki, kuchenki, odkurzacze, telewizory, żelazka, wiertarki, tostery, roboty, komputery, myszy komputerowe, klawiatury itp.Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być oddany w całości, bez wymontowania elektroniki.

Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się:

  • wszelkiego rodzaju odpadów budowlanych i remontowych tj. desek, paneli, okien, drzwi, części ogrodzeń, muszli klozetowych, brodzików, umywalek, grzejników itp. oraz części samochodowych np. zderzaków, siedzeń samochodowychitp. Nie będą również odbierane wszelkiego rodzaju odpady niebezpieczne (akumulatory, papa, azbest, chemikalia, farby, smary itp.)