Selektywna Zbiórka

Od 1 grudnia 2019 r. w Gminie Stronie Śląskie nastąpi zmiana sposobu segregowania odpadów komunalnych poprzez dostosowanie do wspólnego systemu segregacji, który obowiązywał będzie w całej Polsce na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U z 2017 r., poz.19). Od tej pory odpady będą dzielone na pięć frakcji :

  • pojemnik/worek niebieski - papier;
  • pojemnik/worek zielony - szkło;
  • pojemnik//worek żółtymetale i tworzywa sztuczne;
  • pojemnik brązowy odpady ulegające biodegradacji
  • pojemnik czarny – odpady zmieszane, do którego wrzucamy wszystko, czego nie można wrzucić do pozostałych pojemników, a co nie jest odpadem niebezpiecznym tj. zabrudzony papier i tekturę, mięso, kości, resztki wędlin, ości, zabawki bez elementów elektrycznych, tkaniny, ubrania, odpady higieniczne, odchody zwierząt, lustra, ceramikę, styropian itp.

 

papier.png

 

 
szklo.png
 
plastik.png
 
zmieszane.png