Akty Prawa Miejscowego

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

PDFUchwała nr XLIII-282-21 z dnia 10 grudnia 2021r..pdf (170,90KB)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Stronie Śląskie

PDFUchwała nr XLIII-284-21 z dnia 10 grudnia 2021r..pdf (244,21KB)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stronie Śląskie

PDFUchwała nr XLIII-285-21 z dnia 10 grudnia 2021r..pdf (179,18KB)

Uchwała w sprawie zmiany w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFUchwała nr XLIII-286-21 z dnia 10 grudnia.pdf (176,32KB)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFUchwała nr XLIII-283-21 z dnia 10 grudnia.pdf (168,84KB)

Uchwała w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stronie Śląskie
PDFuchwala-nr-xxv-177-20-z-dnia-30.09.2020r.pdf (319,57KB)

Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
PDFuchwala-nr-xxv-176-20-z-dnia-30.09.2020r.pdf (191,69KB)

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Stronie Śląskie:
PDFUchwała w sprawie wzoru deklaracji 2020.pdf (1,53MB)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXI/154/20 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Stronie Śląskie:
PDFUchwała w sprawie zmiany uchwały z dnia 10 czerwca 2020 r wzory deklaracji.pdf (1,10MB)
PDFZGODA załącznik do deklaracji DO2.pdf (62,32KB)

Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik:
PDFUchwała w sprawie metody ustalenia opłaty 2020.pdf (223,62KB)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXI/153/20 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik:
PDFUchwała w sprawie zmiany uchwały z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.pdf (292,21KB)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/250/21 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik:
PDFuchwala-nr-xxxvii-250-21-z-dnia-12072021-r_1321657.pdf (339,84KB)

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
PDFw sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów.pdf (193,08KB)

Uchwała wsprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
PDFUchwała nr XXVI-200-12. z 28.12.12 r (2).pdf (160,98KB)